Pesten of plagen

Pesten

Onze zoon (6) vindt het leuk om zijn ouders een beetje te plagen. Tijdens het buiten tikkertje spelen wijst hij met zijn vinger en zegt “Kijk mam een vogel!” zodat ik ga kijken terwijl er helemaal geen vogel is. Brullend van het lachen rent hij dan weg. En wanneer zijn beste vriendje komt spelen, foppen ze elkaar regelmatig en hebben ze de grootste lol. Plagen hoort bij het leven, is altijd voor de lol en blijft voor alle partijen leuk. Maar pesten en vooral systematisch pesten, kan een kinds leven flink verpesten.

Verschil tussen pesten en plagen

Een ander plagen doen we allemaal wel eens. We maken wel eens een grapje over iemands haar dat door de war zit. Waarna jij vervolgens een geintje bij diegene uithaalt door bijvoorbeeld zijn/haar schoenen te verstoppen. Plagen gebeurt af en toe en gaat heen en weer. Eerst plaagt de één, dan plaagt de ander. Iedereen is gelijk. Plagen is voor de lol en iedereen vindt het leuk.

Pesten is een ander verhaal. Het gebeurt vaak en lang en één of meer kinderen spelen de baas. Pesten gaat altijd één kant op en is met gemene intenties. Er is sprake van opzet om de ander te kwetsen. Er zijn verschillende vormen van pesten, zoals schelden, gebaren maken of iemands spullen kapot maken.

Gevolgen van pesten

Grapjes en geintje uithalen. Elkaar foppen. Af en toe elkaar plagen. Het hoort bij het leven. Hoort pesten dan ook bij het leven? Nee, niet echt maar eenmalig pesten heeft geen ernstige gevolgen. Echter, systematisch pesten hoort zeker niet bij het leven. Het herhaaldelijk en op verschillende manieren pesten zorgt voor (zeer) ernstige gevolgen op sociaal en emotioneel vlak. 

Gepest worden kan een kind diep ongelukkig maken. Pesten heeft een negatieve invloed op het kind. Een kind kan zich onzeker gaan voelen en een gevoel van minderwaardigheid krijgen. Het vergroot de gevoelens van eenzaamheid en de kans op depressie. Slachtoffer zijn van pestgedrag kan zorgen voor fysieke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid. Hierdoor gaan de schoolprestaties omlaag en kan het kind bang worden om naar school te gaan.

Pestgedrag aanpakken

Omdat de gevolgen van systematische pesten ernstige vormen aan kunnen nemen, is het van belang dat het pestgedrag zo snel mogelijk aangepakt wordt. Dat begint met het herkennen van signalen van pestgedrag. Pesten gebeurd vaak stiekem en kinderen die gepest worden durven vaak dat niet aan een ander te vertellen. Signalen van pesten zijn onder meer vaak fysieke klachten hebben als buikpijn of hoofdpijn hebben, veel alleen zijn, concentratieproblemen, slechtere schoolprestaties, etc.

Praten over pesten en gepest worden is heel erg moeilijk. Wanneer er een vermoeden van pesten is, is het dan ook heel belangrijk dat er een veilige en vertrouwde omgeving is waarin op een rustige manier het pesten besproken kan worden. Aandachtig luisteren en de zorgen en gedachten serieus nemen, is nodig om een kind de kans te geven zijn gedachten en gevoelens te uiten. 

Een volgende stap is dan om aan te geven er voor het kind te zijn, hulp aan te bieden en samen zoeken naar een oplossing om het pesten aan te pakken. Wanneer er een oplossing is gevonden, kan er een actieplan gemaakt worden met daarin de stappen die het kind nemen tegen het pesten. Speelt het pesten op school af? Vergeet dan niet school om de school te informeren.

Om het zelfvertrouwen van het kind weer te versterken, door het kind de regie te geven met betrekking tot het praten over pesten, het zoeken naar een oplossing en het maken van een actieplan. Maar ook door nadruk te leggen op de goede eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden van het kind. Wat kan hij/zij goed? En kan dat eventueel ingezet worden bij het omgaan met pesten?

Over de auteur

Michelle

Ik ben Michelle van der Meer (1983) en ik heb in mijn leven te maken gehad met diverse mentale ontregelingen. Mijn hele leven heb ik verschillende therapieën gehad. Door zo aan mezelf te werken, heb ik de afgelopen 10 jaar me verdiept in wat mentale ontregeling precies inhoudt. Waarom we mentale ontregeling ervaren, hoe het zich uit en hoe we er mee om kunnen leren gaan. Door deze verdieping is bij mij de sterke overtuiging ontstaan dat het niet de bedoeling is om met mentale ontregeling te leren leven. Sterker nog, ik geloof dat het boodschappen van het lichaam zijn dat er iets niet goed is. En dat wij er (weer) naar leren luisteren.

Misschien vind je ook leuk...